Uw Advertisement op
deze plaats?
Neem contact op met de beheerder! Mail naar bakkerjh@gmail.com

Groot Colmschate

Alle handige informatie
in het Nederlands voor
de startende en
ervaren fotograaf!
www.fotohandig.nl

Tweede Wereldoorlog

Kies het thema voor meer informatie

Oxerhof

Herstellingsoord SS-ers

Tijdens de oorlog was de Oxerhof aanvankelijk een herstellingsoord voor aan het Oostfront gewond geraakte SS-ers. In 1944 werd het door de Sicherheitsdienst (=SD) ingericht als kamp voor politieke gevangenen. Enkele dagen voor de bevrijding hield de SD er nog veertig man gevangen.

Personen waarvan het bekend is dat zijngevangen hebben gezeten op de Oxerhof:
- Hendrik Drost 1921-1945 levensverhaal

Graf van Tien Nederlandse Patriotten

Klik op de foto voor een vergroting!

Op 6 april 1945 bereikte het bataljon The Royal Winnipeg Rifles het buurtschap Oxe aan de Schipbeek. Op het landgoed De Oxerhof, "een enkele uren eerder overhaast verlaten hoofdkwartier van de Gestapo, zag een soldaat dat de bodem bij een met bloed bespatte muur vers was omgewoeld. Hij vond er het graf van tien Nederlandse patriotten, verzetsmensen. Zij waren door de terugtrekkende vijand als diens laatste daad neergeschoten", aldus het War Diary van de eenheid. De melding werd om 16:00 in het dagboek bijgeschreven.

Martelingen

Het 12e Field Regiment RCA meldde, dat de lichamen met wonden waren overdekt. "Geneeskundige officieren verklaarden dat enkele slachtoffers levend begraven waren. Aan de uitdrukking op de gezichten was te zien, dat ze tijdens martelingen waren gestorven. Hun handen waren op de rug gebonden en de lichamen waren van top tot teen gekneusd. Het was een scène van onbeschrijflijke wreedheid, die je moet hebben gezien om het te kunnen geloven".

Geen Kogelgaten

In de meeste van de later opgegraven lichamen werden geen kogelgaten gevonden. De tien slachtoffers hebben zelf de kuil moeten graven, dit zogenaamd om daar autobanden in te kunnen verbergen voor de op rukkende geallieerde troepen. Later op die dag bleek echter voor welk vreselijk doel deze kuil gegraven was.

Kies het thema voor meer informatie