Uw Advertisement op
deze plaats?
Neem contact op met de beheerder! Mail naar bakkerjh@gmail.com

Groot Colmschate

Alle handige informatie
in het Nederlands voor
de startende en
ervaren fotograaf!
www.fotohandig.nl

Colmschate-Zuid

Kies het thema voor meer informatie

Klik op de foto voor een vergroting!

Inleiding

Omvang

Het gebied Colmschate-Zuid omvat de volgende wijken die gelegen zijn aan de oostzijde van Deventer in het gebied ten zuiden van de Holterweg:

  • Dorp Colmschate (met het Banekaterveld)
  • Snippeling
  • Veldpape
  • Oxerhof
  • Bannink
  • Colmschater Enk
  • Bramelt
  • Roessink
  • Essenerveld
  • Swormink

Colmschate-Zuid omvat (met uitzondering van een deel van Colmschate dorp) het gebied ten zuiden van de Holterweg en is dus inclusief het Handelspart de Weteringen en de sportvelden van voetbalvereniging Helios.

Wijk of Buurschap

De Oxerhof en de Bannink zijn geen volwaardige wijken. De aanduiding heeft betrekking op de voormalige buurschappen met gelijke naam. De Snipperling maakt formeel geen deel uit van Colmschate-Zuid maar nemen we op deze website er ook bij als gevolg van de historische banden met het dorp Colmschate.

Ontstaan van de Enken

Tijdens de laatste ijstijd lag langs de IJsselvallei een praktisch ononderbroken duin langs de huidige IJsselbedding. Het "achterland", waar het gebied Colmschate deel vanuit maakt, bestond uit stuifzandlandschap met duinen die, door de overheersende windrichting oost-west liepen en nog lopen. Na terugtrekking van het ijs meanderde de IJssel door het gebied en stroomden beekjes uit het hoger gelegen oosten richting de IJssel. De beekdalen werden later in verband met de wateroverlast uitsluitend als weidegrond benut, terwijl hogere delen voor landbouw werden gebruikt. Later werden de weidevelden in dit gebied door modernere landbouwmethoden geschikt gemaakt voor de landbouw. Door voortdurende bemesting ontstonden hoger gelegen enken.

De lager gelegen weidegronden werden doorsneden door beekjes. Aan de randen van de enken werden boombeplanting en houtwallen aangelegd om het stuiven te beperken. Ook werden houtwallen aangelegd als scheidingen tussen de weidegronden. Hierdoor werd vooral het kleinschalige karakter van het landschap bepaald.

In dit landschap lag het dorpje Colmschate en stonden her en der enkele boerderijen. Het gebied Colmschate werd midden jaren '70 aan de gemeente Deventer toegevoegd voor stadsuitbreiding. Sindsdien werden hier rondom het oorspronkelijke dorp de nieuwbouwwijken Colmschater Enk, Het Bramelt, Roessink, Essenerveld en Swormink gerealiseerd. Eind jaren '90 volgde in het zuidelijk deel de realisatie van Handelspark de Weteringen. Gezamenlijk vormen deze gebieden Colmschate-Zuid.

Kies het thema voor meer informatie