Uw Advertisement op
deze plaats?
Neem contact op met de beheerder! Mail naar bakkerjh@gmail.com

Groot Colmschate

Alle handige informatie
in het Nederlands voor
de startende en
ervaren fotograaf!
www.fotohandig.nl

Tweede Wereldoorlog

Kies het thema voor meer informatie

De Verzetsman Hendrik Drost
(1921 - 1945)

Dedemsvaart

Hendrik Drost is geboren te Dedemsvaart. Hij was een zoon van landbouwer Simon Drost en Catharina van Haeringen. Hendrik Drost is als kind met het gezin van zijn ouders komen wonen op de boerderij aan de Zestiende Wijk. Daar heeft hij zijn jeugdjaren doorgebracht. Hij kon goed leren. Na de Mulo aan de Moerheimstraat te Dedemsvaart heeft hij vanaf 1937 de tweejarige cursus aan de Chr. Landbouwwinterschool te Hardenberg-Heemse gevolgd. Hij was toen 16 jaar. Daarna heeft hij een paar jaar meegeholpen op de boerderij van zijn ouders.

Naar Olst

In 1943 (hij was toen 22 jaar) kon Hendrik Drost werk krijgen als assistent van de rijkslandbouwconsulent bij de Rijks Landbouw Voorlichtingsdienst in Olst. Daardoor moest hij ook naar Olst verhuizen. Het was in de oorlogsjaren. Hij kwam te wonen aan het Fabriekspad te Olst. Behalve bij de Voor-lichtingsdienst, kwam hij in Olst ook in contact met de illegaliteit.

In het verzet

Hij legde intussen contacten met de illegaliteit. Hij zorgde er in alle stilte voor dat in zijn huis wapens en munitie konden worden opgeslagen, om te zijner tijd hulp te verlenen aan de geallieerde oorlogvoering. Zijn huis werd een knooppunt van koerierslijnen in Salland. Dat was zeker niet ongevaarlijk. Ook was Hendrik medewerker geworden van de ondergrondse RVV (Raad Van Verzet) van Jan Schamhart en van het GDN-bureau te Deventer (GDN, Geheime Dienst Nederland, was een voortzetting van de geheime inlichtingen-dienst). Hij verzorgde er de uitbetalingen van het NSF (Nationaal Steun Fonds). Toen er steeds meer daadwerkelijk verzet werd gepleegd, werd Hendrik Drost commandant van de KP-Olst. Driemaal pleegde hij met zijn groep een aanslag op de spoorlijn nabij Olst. Tevens heeft de groep diverse malen ondergrondse telefoonkabels doorgesneden, minstens vijfmaal, om het voor de Duitse oorlogsvoering zo belangrijke telefoonverkeer te saboteren. Er was verraad. Op 2 december 1944 is Hendrik Drost door de SD (de Duitse Sicherheits Dienst) gearresteerd en gevangen gezet in de ”Oxerhof” te Colmschate. De Sicherheits Dienst was gehuisvest in huize ”Brinkgreven” te Deventer. Ondanks dit alles heeft Hendrik nooit iets losgelaten over de andere leden van zijn groep. En dan is het stil rond Hendrik Drost.

”De Woeste Hoeve”

In Maart 1945 werd door de ondergrondse bij de Woeste Hoeve een aanslag gepleegd op Rauter. Rauter was de hoogste vertegenwoordiger van de Sicherheits Polizei. De Duitsers waren razend en namen wraak door een grote groep gevangenen te executeren. Honderdzeventien gevangenen uit gevangenissen van vooral Oost- en Noord-Nederland zijn op 8 maart 1945 door de Duitsers vermoord. Hendrik Drost was één van hen. Zij werden allen begraven in een massagraf. Thans staat bij ”De Woeste Hoeve”, aan de weg Apeldoorn - Arnhem, een monument met de namen van de omgekomenen.

Herbegrafenis te Dedemsvaart

Kort na de bevrijding (in mei 1945) werd Hendrik Drost op de begraafplaats ”Achterveld” te Dedemsvaart herbegraven. De plechtigheid vond plaats met militaire eer. Het was een indrukwekkende gebeurtenis waarbij naast de familie en vrienden, veel dorpsgenoten aanwezig waren.

Burgemeester mr. J.M. Ravensloot was ook bij de plechtigheid aanwezig.

Gesproken werd er door ds. H. van der Wey. Hij wist van het vertrouwen van Hendrik Drost in zijn geloof. Gedurende de gevangenschap en na het overlijden van Hendrik heeft hij steeds veelvuldig contact gehad met zijn ouders. Met zes saluutschoten door oud-verzetsmensen, drie aan beide zijden van het graf, werd de plechtigheid afgesloten.

Op zijn grafmonument kan men lezen:

”Voor Koningin en Vaderland
Voor Vrijheid en Recht viel
Hendrik Drost
Op 8 maart 1945 te Apeldoorn
Het geloof in Christus gaf hem
Kracht tot den Strijd”

Nog een eerbetoon

Aan Hendrik Drost is postuum het Kruis van Verdienste toegekend. Dit ereteken werd overhandigd aan Simon Drost, de vader van Hendrik Drost. Ook ontvingen de ouders van Hendrik Drost een persoonlijke condoléance van koningin Wilhelmina.

Informatie overgenomen van www.hvavereest.nl

Kies het thema voor meer informatie