Uw Advertisement op
deze plaats?
Neem contact op met de beheerder! Mail naar bakkerjh@gmail.com

Groot Colmschate

Alle handige informatie
in het Nederlands voor
de startende en
ervaren fotograaf!
www.fotohandig.nl

Verenigingen

Overige

Begrafenisvereniging Colmschate en Omstreken

De uitvaartverzorgers van de vereniging kunnen de uitvaart volledig naar de wensen van de familie verzorgen. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van standaard pakketten, maar iedere uitvaart staat op zich.
De uitvaart wordt voor leden tegen kostprijs verzorgd, maar ook niet-leden kunnen een beroep doen op de vereniging.

Secretaris:
mevr. H. Denneboom
Gooikersdijk 13,
7427 RC Deventer
tel. 0570 - 651259
E-mail begrafenisvereniging@colmschate.info

Website: geen

COCOS

Cocos is ontstaan door het samengaan van "Colmschater Openlucht Festival" en "Colmschater Oranje Stichting". In het verleden organiseerde COCOS het Colmschater Openlucht Festival op het Veldpaperplein. Tegenwoordig organiseren zij de Comschater Kermis (ook wel Deventer Najaarskermis), de kleedjesmarkt op Koniginnedag en in het voorjaar COLMPOP.

Website: www.cocos-colmschate.nl

Colmschate-Ukraïne-Contact (CUC)

Het Colmschate-Ukraïne-Contact (CUC) heeft al vele jaren contact met een aantal scholen en een kindertehuis in Ukraïne, net over de Hongaarse grens. Sinds 2002 werkt CUC aan verschillende projecten in Ukraïne: ‘voor en door de jeugd’. Dit heeft als doel om gedurende enkele jaren met jongeren in Ukraïne aan de slag te gaan, om zo een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het welzijn van (jonge) mensen in een land waar een zeer groot deel van de bevolking onder de absolute armoedegrens leeft.

Website: www.cuc.pgcs.nl

Colmschate-Ukraïne-Contact (CUC) is een initiatief van de Protestante Gemeente Colmschate / Schalkhaar en de Titus Brandsmaparochie in Colmschate / Deventer

Heilige Lebuinus Parochie

Vieringen worden onder ander gehouden in de Titus Brandsmakerk en -kapel op het Oostrik en Park Brabant te Schalkhaar.

Website: www.heiligelebuinus.nl

Meer informatie over de vieringen, sacramenten en geloofsverdieping kunt u vinden op de website.

Er is ook een website van de Titus Brandsmakerk en -kapel locatie (www.titusbrandsmakerk.nl) waarop enige informatie te vinden is.

Muziekvereniging Eendracht

Muziekvereniging Eendracht te Colmschate is een harmonieorkest. Naast het harmonieorkest heeft Eendracht ook een opleidingsorkest en bieden diverse opleidingen aan.

Website: www.eendracht-colmschate.nl

Protestantse Gemeente Colmschate/Schalkhaar

Erediensten worden gehouden in de Ichtuskerk en Huize Salland te Colmschate en Park Brabant te Schalkhaar.

Website: www.pgcs.nl

Meer informatie over de voorganger, liturgie en nog veel meer kunt u vinden op de website.

Toneelvereniging STV

De toneelvereniging STV (Samen Toch Verenigd) is opgericht in het toenmalige café Bessem op de Snippeling in 1922. Sinds begin 1950 zit de toneelvereniging in het Hof van Colmschate.

Website: www.stvtoneel.nl