Uw Advertisement op
deze plaats?
Neem contact op met de beheerder! Mail naar bakkerjh@gmail.com

Groot Colmschate

Alle handige informatie
in het Nederlands voor
de startende en
ervaren fotograaf!
www.fotohandig.nl

Colmschate-Noord

Kies het thema voor meer informatie

Inleiding

Omvang

Het gebied Colmschate-Noord omvat de volgende wijken die gelegen zijn aan de oostzijde van Deventer in het gebied ten noorden van de Holterweg:

  • Oostrik
  • Blauwenoord
  • Groot Douwel
  • Klein Douwel

Vroeger keek je vanaf de Rielerenk aan alle kanten op het groen. Wanneer je richting het zuiden keek, kon je de boerderijen Het Oostrik, Groot-Douwel en Klein-Douwel zien. Nu staan daar de gelijknamige nieuwbouwwijken.

Het Gooikerspark

De Vijfhoek ligt ten noord-oosten (1km tot 2,5 km) van Colmscate-Zuid. Tussen de wijken in Colmschate-Noord en de Vijfhoek ligt Het Gooikerspark, het vierde groot stadspark voor Deventer. Ook is hier De Ulebelt, het voormalige Milieucentrum, te vinden. De educatieve functie is versterkt en de stadsboerderij is omgebouwd tot een kinderboerderij.

Potstalsysteem

In het gebied rond de Holterweg komen overwegend twee bodemtypen voor: hoge zwarte enkeerdgronden, en beekeerdgronden (beide bestaande uit lemig fijn zand). Het voorkomen van hoge zwarte enkeerdgronden, gekoppeld aan de Colmschaterenk, is het resultaat van vroeger handelen. Mest en stro uit de stallen werd op akkers gebracht om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren, het zogenoemde potstalsysteem.

Kies het thema voor meer informatie