Uw Advertisement op
deze plaats?
Neem contact op met de beheerder! Mail naar bakkerjh@gmail.com

Groot Colmschate

Alle handige informatie
in het Nederlands voor
de startende en
ervaren fotograaf!
www.fotohandig.nl

Verenigingen - Sport

Kies de Sport voor meer informatie

Introductie

Jonge Wijk

Groot Colmschate bevat de "jonge wijken" van Deventer met als gevolg dat er veel sport mogelijkheden zijn in de wijk zelf.

De overdekte sportaccommodaties en de meeste openlucht sportaccommodaties worden beheerd door de gemeeente en de verenigingen zelf. Ook zijn er veel kleine sportplaatsen, die beheerd worden door de gemeente (en de gebruikers), op veel plaatsen verspreid door de wijk. Deze zijn voor iedereen vrij toegangkelijk

Sportaccommodaties

Overdekte sportaccommodaties zoals bijvoorbeeld een sporthalcomplex, sportzaalcomplexen, tennishallen en ijshallen (de Scheg is nagenoeg een hal kunnen we stellen) van hoge kwaliteit zijn aanwezig in Groot Colmschate.

Openlucht sportaccommodaties zijn er ook in de wijk aanwezig op diverse plaatsen. Deze trekken de verenigingen aan.

Kies de Sport voor meer informatie