Uw Advertisement op
deze plaats?
Neem contact op met de beheerder! Mail naar bakkerjh@gmail.com

Groot Colmschate

Alle handige informatie
in het Nederlands voor
de startende en
ervaren fotograaf!
www.fotohandig.nl

Geschiedenis

Kies het thema voor meer informatie

Inleiding

Eerste Vermeldingen

Er staat vermeld in de geschriften dat Bisschop Jan in 1289 op zijn, onder de rook van Deventer gelegen, domeinhof te Colmschate verbleef. Destijds werd Colmschate geschreven als Colmeschote. Reeds in 1230 werd een vermelding gemaakt van het hof van Colmschate. Wie weet, misschien is dit wel op de locatie van het huidige Hof van Colmschate.

Romeinse Tijd

Er zijn vermeldingen gemaakt in de romeinse tijd dat ferme jonge knapen dienst namen in de legers van de Romeinen. De werkelijke grens tussen de Romeinen en de "rest van Nederland" lag een 30 tot 40 km verder naar het noorden.

De Roemeinen hadden hun buik vol van de Friezen. Zijn vochten niet eerlijk en beslopen de Romeinse kampen om de soldaten in het donkerste van de nacht te doden. Dit kosten teveel veliezen en een "veiligheids zone" werd ingesteld die ruim genoeg was. De Romeinen bepaalden de grens langs de grote rivieren in het zuiden van Nederland (voorwat Nederland toen bestond althans!).

Hierdoor lag het gebied van Groot Colmschate midden in het grensgebied. Laat het duidelijk zijn dat er in die tijd Deventer niet bestond!

Vierde Eeuw

Vanuit Salland zijn de Franken zo‘n 1600 jaar geleden de Rijngrens overgestoken, om zich in het latere Frankrijk te vestigen. Hun leefgebied strekte zich uit van pakweg Deventer tot aan het zuiden van Drenthe. Franken hebben mogelijk dienst gedaan in het Romeinse leger.

In 1988 en 1989 zijn aan de Dortmundstraat resten van een Germaanse nederzetting gevonden uit de derde en/of vierde eeuw na Christus. In 1984-1986 is in Colmschate bij de Scheg een nederzetting opgegraven uit het begin van de tweede eeuw tot 400 na Christus. Kortom er was genoeg bedrijvigheid in dat gebied door alle jaren heen.

Romeinse Tijd van 50 voor tot 500 na Christus

Veel jonge Germaanse mannen dienden in de ‘hulptroepen‘ van het Romeinse leger. Daarnaast werd met de Romeinen handel gedreven, waarbij landbouwproducten werden geruild tegen op de draaischijf vervaardigd aardewerk, maar ook maalstenen en glas. In de omgeving van Deventer, maar met name in Colmschate zijn bij archeologische opgravingen op diverse plaatsen resten gevonden van de Germanen die hier toen woonden, zoals ijzeren spijkers.

Deventer hoorde intertijd helemaal niet tot het Romeinse Rijk waarvan de grens bij Arnhem lag; alles ten noorden daarvan heette Germania Libera (het Vrije Germanië). Niettemin hebben ook de Romeinen hier dusdanige sporen achtergelaten.

In de omgeving van Deventer, maar met name in Colmschate zijn bij archeologische opgravingen op diverse plaatsen resten gevonden van de Germanen die hier toen woonden.

Op het parkeerterrein naast het sportcentrum De Scheg in Colmschate, waar in de toekomst (misschien) de skibaan gebouwd wordt, is in 2001 een Germaanse boedernederzetting opgegraven.

Nog verder terug: IJzertijd - van 800 tot 50 voor Christus

Bij de De Scheg zijn resten uit de IJzertijd gevonden

Bronstijd - van 2100 tot 800 voor Christus

Nog geen informatie

Nieuwe Steentijd (5500-2100 voor Chr.)

Vermoedelijk vestigen zich de eerste boeren in de buurt van waar nu Deventer ligt rond 3000 voor Christus.

Midden Steentijd (9000-5500 voor Chr.)

De hogere gebieden ten oosten van de IJssel zijn vanaf de Midden Steentijd incidenteel bewoond.

Oude Steentijd (tot 9000 voor Chr.)

In Epse Noord is een jachtkamp uit 9000 voor Christus gevonden.

Kies het thema voor meer informatie