Uw Advertisement op
deze plaats?
Neem contact op met de beheerder! Mail naar bakkerjh@gmail.com

Groot Colmschate

Alle handige informatie
in het Nederlands voor
de startende en
ervaren fotograaf!
www.fotohandig.nl

Colmschate-Noord

Kies het thema voor meer informatie

Oostrik

Formele Wijk

Het Oostrik is de eerste formele wijk van Groot-Colmschate en heeft zijn naam te danken aan Erve/Boerderij Het Oostrik welke gelegen was aan de Oostrikweg 1, vroeger aangegeven met(Hoge) Weteringen 40.

Ontwerp

Het ontwerp van “Het Oostrik” is van de begin zeventiger jaren en is lange tijd ongewijzigd gebleven totdat er in begin 1990 de Titus Brandsma kerk werd gerealiseerd. De oorsponkelijke wijk is in de periode 1973-1974 gebouwd.

De wijk “Het Oostrik” werd door het bureau Gelderblom ontworpen op basis van het weefsel-principe van de SAR (Stichting Architekten Research), waarbij werd gestreefd naar verwevenheid van functies, verschillende bouwvormen in één straat en mogelijkheden tot aanpassingen en veranderingen aan de bebouwing.

Herstructurering

De omgeving van de Oostriklaan is geherstructureerd, een aantal woningen zijn gesloopt en een nieuwbouwproject is gerealiseerd onder de naam “het Brunsvelt”.

Kies het thema voor meer informatie